Quý khách hàng thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt.

Phương thức thanh toán sẽ được 2 bên thống nhất và tiến hành theo thỏa thuận bằng văn bản, hợp đồng, giao kết giữa 1 bên.